Het Erfocentrum verspreidt haar voorlichting via links op andere websites, in haar Erfolijn-antwoorden, via periodieken en nieuwsbrieven van andere organisaties, publieksmedia en via Twitter. In 2019 kregen wij in totaal 3.060 reacties op onze tweets, die ruim 200.000 keer weergegeven zijn. Via dit medium bereiken we met name zorgprofessionals en zorgorganisaties.
Naast de aandacht op landelijke televisie en radio voor de maatschappelijke dialoog over kiembaanmodificatie, was er bijvoorbeeld aandacht voor het UMCG-onderzoeksrapport ‘Scherper Zicht op Diagnostische Vertraging‘ dat wij aan minister Bruins hebben aangeboden, samen met de VSOP en VKS. Andere voorbeelden zijn een artikel over erfelijkheid en verzekeringen in het Lynch Polyposis Contactblad en artikelen over het werk van het Erfocentrum in de Trident nieuwsbrief en in het Hersenmagazine. In Mediator, de periodiek van ZonMw, verscheen een artikel over twee projecten waar wij bij betrokken waren: ‘Begrijpelijke uitleg over erfelijkheidsonderzoek: voorlichting patiënt en arts over DNA-sequencing’.