In 2019 beantwoordde het Erfocentrum namens het NIPT Consortium 200 vragen van zwangeren en verloskundigen. Daarbij kunnen wij bogen op onze jarenlange ervaring in het behandelen van individuele medische vragen. Deze vragen gingen bijvoorbeeld over de privacy van deelnemers en over hoe er wordt omgegaan met medische gegevens en met materiaal dat na de NIPT overblijft.
In overleg met de webredacties van www.niptbetalen.nl en www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  is voorlichting hierover toegevoegd aan de veelgestelde vragen.