Reactie na onze beantwoording van een vraag via de Erfolijn:
Dank u wel voor uw uitgebreide antwoord. Ik zal beginnen bij de huisarts, dat lijkt me de beste weg. Ik weet nu welke vragen
ik kan stellen.