Sinds 2019 organiseert het Erfocentrum als penvoerder van een 11 leden tellend consortium, een maatschappelijke dialoog over de wenselijkheid en mogelijke toepassingen van het aanpassen van DNA in embryo’s. Dit noemen we ook wel kiembaanmodificatie. Kiembaanmodificatie is wereldwijd niet toegestaan, omdat er nog veel vragen zijn over kansen, risico’s en ethische dilemma’s. Als we DNA aanpassen, verandert ook het DNA van volgende generaties. Het consortium zet zich in om een breed publiek te bereiken, te informeren en te stimuleren om in gesprek te gaan over hoop, wensen en zorgen rond kiembaanmodificatie en de gevolgen ervan.
In 2019 zijn allereerst diverse voorbereidende activiteiten verricht. Er zijn bijvoorbeeld vragenlijsten ontwikkeld voor onderzoek en animaties gemaakt over verschillende toekomstscenario’s. Op 9 oktober was de kick-off bijeenkomst in een wijkcentrum in Rotterdam; de eerste dialoogsessie in een reeks van dialogen. Tijdens het Inscience festivalweekend in Nijmegen hebben we via verschillende werkvormen meningen gepeild en tijdens de NEMO science night gingen leerkrachten met elkaar in gesprek over het onderwerp.
In de media is volop aandacht besteed aan deze dialoog. Op televisie bij Nieuwsuur in maart en oktober, bij BNNVARA in een aflevering van ‘Mooier wordt het niet’, op de radio bij Nieuws en Co, via internet op het youtube kanaal van influencer Anna Nooshin en in diverse dag- en maandbladen. Het Erfocentrum heeft begrijpelijk voorlichtingsmateriaal over kiembaanmodificatie gepubliceerd op erfelijkheid.nl en op NEMO Kennislink is een serie artikelen gepubliceerd die door de partners via Twitter zijn gedeeld.
Zie www.dnadialoog.nl voor een overzicht van de dialogen.