Als mensen een hartziekte in de familie hebben, wordt vaak hartonderzoek geadviseerd. Of, als het gaat om een genetisch aantoonbare hartaandoening, DNA-onderzoek. Als bij een familielid afwijkingen worden gevonden, kan hij/zij regelmatig controles krijgen. Dit kan grote gezondheidswinst opleveren.
Op verzoek van en in samenwerking met verschillende genetici heeft het Erfocentrum een instrument ontwikkeld dat familieleden ondersteunt bij de keuze om zich te laten onderzoeken en voorbereidt op het gesprek met de arts. Deze keuzehulp is ontwikkeld op basis van de oorspronkelijke algemene keuzehulp.
Samen met het illustratieve verhaal van Dennis is de keuzehulp verspreid via diverse kanalen onder genetici, patiëntenverenigingen en familieleden.