Ook in 2019 slaagden wij er in mensen met individuele vragen over erfelijkheid van uitleg, informatie en waarnodig gerichte verwijzingen te voorzien. Er zijn dit jaar ruim 1900 vragen bij de Erfolijn binnen gekomen.
De meeste vragen gingen over de erfelijkheid van ziekten zoals kanker, de Ehlers-Danlos syndromen en de stollingsafwijking Factor V Leiden. Veel mensen vroegen zich af of DNA-onderzoek voor bepaalde ziekten mogelijk is. Er kwamen vragen over 130 aandoeningen die nog niet eerder aan bod kwamen bij de Erfolijn. Onze communicatie met vragenstellers geeft ons een goed beeld van wat leeft bij onze doelgroepen. Op basis hiervan verbeteren wij steeds de content van onze websites.
Het Erfocentrum fungeert tevens als professionele vraagbaak over erfelijkheid van kanker voor de landelijke website kanker.nl.