Erfelijkheid.nl is DE Nederlandse website over erfelijkheid en gezondheid. Ons bezoekersaantal groeit hard; in 2019 bezochten 2,8 miljoen mensen deze site.
In 2019 schreven we diverse nieuwe teksten die aansluiten op de actualiteit. Bijvoorbeeld over commerciële DNA-testen, soorten uitslagen en over de fabel van ‘Generatie overslaan. Deze teksten zijn toegankelijk geschreven (B1-niveau), zodat een grote groep Nederlanders er iets aan heeft.
Naar aanleiding van vragen van bezoekers en artsen hebben we 34 nieuwe ziekteteksten gemaakt voor erfelijkheid.nl. We hielden interviews en plaatsten we nieuwe persoonlijke verhalen, zoals dat van Julia.
Ook zijn we van start gegaan met de ontwikkeling van eenvoudige beeldverhalen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.  Een boodschap is door middel van een verhaal vaak beter over te brengen dan met feitelijke informatie.

De aantrekkelijke kinderwebsite www.ikhebdat.nl behandelt erfelijkheid en erfelijke ziektes vooral aan de hand van door ons geschreven verhalen. We maakten onder meer nieuwe teksten over ‘de erfelijkheidsdokter’ (klinisch geneticus). Ikhebdat.nl trekt jaarlijks rond de 50 duizend bezoekers.