In overleg met de NFU en met Orphanet Nederland is de techniek van de website
Expertisezoeker.nl aangepast. De zoekfunctie is hierdoor veel beter geworden. Op
Expertisezoeker.nl kan gezocht worden in welke centra expertise is rondom een
bepaalde (zeldzame) aandoening. Het ministerie van VWS bepaalt welke centra als
expertisecentrum erkend worden. De verwachting was dat het ministerie van VWS eind
2021 de (her)benoeming van de Nederlandse expertisecentra bekend zou maken. Dit is
nog niet gebeurd. Waarschijnlijk gebeurt dit in de loop van 2022 alsnog.