In 2021 hebben we weer samengewerkt met diverse universiteiten en middelbare
scholen. Verschillende studenten van de TU Delft ontwikkelden in de vorm van een
stageopdracht ziekteteksten voor www.erfelijkheid.nl. Ook startten de leerlingen van
klas 4 VWO van het Da Vinci College in Leiden met een project over DNA nadat het
Erfocentrum hier een gastles gaf.