De VSOP is een belangrijke samenwerkingspartner. Conform het convenant, dat
eind 2019 is ondertekend door de bestuursvoorzitters, hebben beide besturen één
gezamenlijk bestuurslid om op bestuurlijk niveau informatie uit te wisselen en
bespreken de beide directeuren activiteiten en projecten waarmee zij elkaar kunnen
versterken.