Er werden in 2021 2.061 vragen gesteld aan de Erfolijn, 278 meer dan het jaar ervoor.
De toename is voornamelijk toe te schrijven aan vragen over corona. Toen in Nederland
werd gestart met de vaccinaties tegen corona, kregen we veel vragen over erfelijke
of zeldzame ziektes en de (veiligheid van) de coronavaccins. Omdat er behoefte was
aan informatie over dit onderwerp, hebben we een tekst over vaccins tegen corona
ontwikkeld en op onze website geplaatst. (Zie ook Nieuwe informatie). Na het plaatsen
van deze tekst en het verbeteren van de vindbaarheid van de informatie van de
overheid en van patiƫntenorganisaties over dit onderwerp, nam het aantal vragen over
corona wat af. In het eerste kwartaal kregen we hier nog 86 vragen over, in de rest van
het jaar nog 168. In totaal zijn er dus 254 corona-gerelateerde vragen gesteld.
Het aantal vragen over de NIPT bleef vrijwel stabiel: 265 in 2021 (het waren er 261 in
2020).

We kregen dit jaar ook vragen over 126 nieuwe ziektes of afwijkingen waarover in de
afgelopen zeven jaar niet eerder een vraag werd gesteld. De meeste vragen bij de Erfolijn
kwamen binnen via e-mail of via het vraagformulier op onze websites. Telefonische vragen
krijgen we steeds minder. Toch waren het er in 2021 nog 17 (in 2020 19). Terwijl we telefonisch
minder goed bereikbaar waren, omdat er veel werd thuisgewerkt.

Op vragen over deze erfelijke ziektes gaf de
Erfolijn antwoord: