• Corona, vaccinaties, erfelijke aandoeningen
Eind 2020 en begin 2021 werden er bij de Erfolijn veel vragen gesteld over corona(-
vaccins) en erfelijke of zeldzame ziekten. Veel mensen hadden moeite zelf een
antwoord op hun vragen te vinden in de veelheid van (overheids)informatie op
internet. En ook de huisarts kon hen vaak niet verder helpen. Om aan de behoefte
aan informatie tegemoet te komen, hebben we in een tekst op onze website de
meest-gestelde vragen beantwoord en worden mensen verwezen naar informatie
op andere betrouwbare websites. De pagina is in de loop van het jaar verschillende
keren aan de actualiteit aangepast.

• Beeldverhalen
In 2020 bracht het Erfocentrum een eerste beeldverhaal uit; een eenvoudig, kort
animatiefilmpje over erfelijke aanleg voor kanker in de familie. In onze beeldverhalen
wordt informatie zo gepresenteerd dat deze ook duidelijk is voor mensen die minder
goed in staat zijn om (Nederlandse) teksten te lezen. Het tweede beeldverhaal, over
hartziektes in de familie, verscheen in 2021. Om zeker te weten dat het filmpje goed
te begrijpen zou zijn, vroegen we via de Stichting ABC drie taalambassadeurs om het
filmpje te bekijken en er commentaar op te geven.

• Verzekeren
In september 2021 nam het Erfocentrum deel aan een expertsessie over erfelijkheid
en verzekeren, georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars en de VKGN. Eén
van de conclusies was dat het beeld dat het afsluiten van een verzekering lastig of
onmogelijk is voor iemand met een genetische aanleg of aandoening (hardnekkig)
blijft bestaan. Daarom besloten Erfocentrum, VKGN en het Verbond van Verzekeraars
samen te werken aan de ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal over
verzekeren en erfelijkheid. De bestaande brochure van het Erfocentrum werd na de
bekendmaking van de nieuwe bedragen van de vragengrenzen digitaal aangepast.
Over die nieuwe vragengrenzen plaatsten we een bericht op onze website.

• Vragenlijst Erfelijke aanleg kanker als hulpmiddel
Mensen die in aanmerking komen voor DNA-onderzoek voor een erfelijke
aandoening, kunnen te maken krijgen met (soms lastige) keuzes. We ontwikkelden
verschillende digitale vragenlijsten, die hen in dit proces kunnen ondersteunen. Door
de vragen te beantwoorden kunnen mensen dingen voor zichzelf op een rijtje krijgen
en er met iemand (partner, familielid, arts) over praten. In 2021 werkten we aan de
vragenlijst ‘Wel of geen DNA onderzoek erfelijke aanleg kanker’, in afstemming met
diverse experts. In de loop van 2022 komt dit hulpmiddel online beschikbaar.

• Vernieuwing van bestaande voorlichtingsteksten
In 2021 werden verschillende algemene voorlichtingsteksten op onze website
geactualiseerd:
In 2021 veranderde PGD (preimplantatie genetische diagnostiek) in PGT
(preimplantatie genetische test). Daarom pasten we op meerdere plekken op onze
website teksten aan. Ook inhoudelijk werd de tekst over dit onderwerp vernieuwd.
In 2021 veranderden de regels rondom het afbreken van een zwangerschap na 24
weken. Dit is in Nederland mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan,
die getoetst worden door een beoordelingscommissie. Ook de teksten hierover
werden eind 2021 geactualiseerd.