Twitter
Eind december 2021 volgden 1.324 personen ons op Twitter.
We plaatsten dit jaar 77 eigen berichten en veel retweets.

LinkedIn
In 2021 sloot het Erfocentrum haar Facebookpagina af en startte met een
bedrijfspagina op LinkedIn. Facebook is minder passend voor de berichten die het
Erfocentrum deelt. Met deze LinkedIn pagina willen we in verbinding zijn en blijven
met ons professionele netwerk en hen op de hoogte houden van zaken die spelen
in ons vakgebied. De LinkedIn pagina ging op 25 april, Wereld DNA-dag, online.
Gedurende het jaar plaatsten we zo’n 200 berichten voor ook ongeveer 200 volgers.
Het aantal volgers groeit gestaag.