Het Erfocentrum heeft verschillende websites.
Onze website www.erfelijkheid.nl had in 2021 3 miljoen bezoekers. Behalve ruim 600
teksten over erfelijke ziektes staat er op de website ook veel algemene informatie
over erfelijkheid. Ieder jaar zetten we nieuwe ziekteteksten online. In 2021 kwamen er
nieuwe teksten over 15 erfelijke ziektes. Bijna 150 teksten over erfelijke ziektes werden
geactualiseerd.

Op onze website www.ikhebdat.nl staat informatie speciaal geschreven voor kinderen.
Kinderen kunnen lezen wat het is om een erfelijke ziekte te hebben. De website werd
in 2021 38.000 keer bezocht.

Het Erfocentrum heeft verschillende andere websites, zoals:
www.expertisezoeker.nl: met informatie over de door VWS erkende expertisecentra.
www.huisartsengenetica.nl: met informatie over genetica voor huisartsen.
Deze website had in 2021 101.000 bezoekers.

Verder onderhoudt het Erfocentrum in opdracht van het NIPT-Consortium de
website www.meeroverNIPT.nl. Ook is het Erfocentrum betrokken bij de website
www.zwangerwijzer.nl, een vragenlijst om je goed te kunnen voorbereiden op een
zwangerschap. En beheert het Erfocentrum in opdracht van de VKGN de website,
www.artsengenetica.nl, met informatie voor specialisten over genetica.