Het eindrapport ‘De resultaten van de DNA-dialoog – Zo denken Nederlanders over
het aanpassen van embryo DNA’ is op 25 januari 2021 gepresenteerd en aangeboden
aan de (demissionaire) minister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nog dezelfde dag ging het rapport met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer. Daarna is er nog een consolidatierapport opgeleverd, getiteld
Vliegende start voor dialogen: Tips van de DNA-dialoog.’ Het rapport, de bijlagen en
het consolidatierapport zijn publiek toegankelijk via www.dnadialoog.nl.
Op verzoek van het ministerie van VWS is 8 juli 2021 een presentatie gegeven voor
VWS-medewerkers over de geleerde lessen uit de DNA-dialoog.