In 2021 werkten we aan een informatieve brochure over DNA-zelftesten in het
kader van het project Check de test. Dit project, geleid door de Hogeschool Leiden,
onderzoekt de waarde, betrouwbaarheid en informatievoorziening van genetische
zelftesten. Met voorlichtingsmateriaal voor consumenten en professionals willen we
bereiken dat de informatievoorziening verbetert. De concept-brochure is gereed. In
2022 wordt deze getest en wordt de informatie verder ontwikkeld.