Het Erfocentrum onderhoudt als partner van het NIPT-Consortium de website
www.meerovernipt.nl. Deze website is aanvullend aan www.pns.nl en www.niptbetalen.nl
en geeft informatie over de TRIDENT studies. De bloedafnamelocaties voor de NIPT
zijn er te vinden. En de vragen die binnenkomen via de site worden op verzoek van
het NIPT-Consortium door het Erfocentrum beantwoord. Er zijn in 2021 aanpassingen
gedaan aan de site: Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangere vrouwen meedoen aan
de IMITAS-studie naar de 13-wekenecho. Dit onderzoek is voor hen gratis. In twee
nieuwe veel gestelde vragen leggen we de verschillen tussen NIPT en 13-wekenecho
uit. Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest te doen. De
combinatietest werd steeds minder gedaan en daarom is besloten de test niet meer
aan zwangere vrouwen aan te bieden. Er zijn voorwaarden om mee te kunnen doen
aan de TRIDENT-studies. Per die datum vervielen ook een paar voorwaarden. Zwangere
vrouwen hoeven geen Burger Service Nummer en een Nederlandse zorgverzekering
meer te hebben. Maar een zwangere vrouw moet wel onder behandeling zijn van een
Nederlandse verloskundig zorgverlener.